Si aad u codsato caawimo (tusaale, xog, agab, ama la tashi) ku saabsan ilmo gaar ah oo qaba lumis maqal, naafo ah, ama dhego la', fadlan buuxi kuwan soo socda: